കോവിഡ് സമാശ്വാസ പദ്ധതി
ഗവണ്മെന്റ് ഉത്തരവുകൾ 2021
Circular-Amnesty Scheme:Settlement of GST Arrears
എൻ‌എസ്‌ഐസി- ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് (ബി 2 ബി) പോർട്ടൽ - www.msmemart.com
ഉദ്യമം രജിസ്‌ട്രേഷൻ
കോവിഡ് -19 - വ്യവസായ ഭദ്രത - ടേം ലോൺ, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പലിശ സബ്വെൻഷൻ പദ്ധതി - പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, നടപ്പാക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ - അംഗീകരിച്ചു
മലബാർ ക്രാഫ്റ്റ് മേള 2020 ഇവന്റ് മാറ്റിവച്ചു
അസെൻഡ് 2020, ആഗോള നിക്ഷേപ യോഗം - കെ‌എസ്‌ഐ‌ഡി‌സിയിലെ നിക്ഷേപ സെല്ലിന്റെ ഭരണഘടന
ദേശീയ എസ്‌സി / എസ്ടി ഹബ് (എൻ‌എസ്‌എസ്എച്ച്) - രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം
കേരള വ്യവസായ, വാണിജ്യ നയം 2018-മലയാളം     
ഗവൺമെന്റ് ഇ-മാർക്കറ്റിംഗ് പോർട്ടൽ (ജിഎം), സെൻട്രൽ പബ്ലിക് പ്രൊക്യുർമെന്റ് പോളിസി പോർട്ടൽ എന്നിവയിലൂടെ പബ്ലിക് പ്രൊക്യുർമെന്റ് പോളിസി നടപ്പിലാക്കുക.
ക്രീം ലെയറിന് താഴെയോ അതിൽ കൂടുതലോ വരുമാനമുള്ള ഒബിസി ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി "പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും പട്ടികജാതിക്കാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്" ന്റെ പുതിയ പദ്ധതി.
MSME- കൾക്കായി സീറോ ഡിഫെക്റ്റ് സീറോ ഇഫക്റ്റ് (ZED) സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്കീം
MSME-Samadhaan - കാലതാമസം നേരിട്ട പണമടയ്ക്കൽ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പോർട്ടൽ
പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്കീം
കെ‌എസ്‌ഇബി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സൗകര്യം
സെഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്കീമിലെ എംഎസ്എംഇകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം
MSE-CDP സ്കീമിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള സഹായ പദ്ധതി (ആശ) - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
ദേശീയ കരകൗശല വികസന പരിപാടി (എൻ‌എച്ച്‌ഡി‌പി) പദ്ധതി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ്

കേരളത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദരീതിയില്‍ ശക്തമായ നിക്ഷേപക സംസ്ഥാനമാക്കി ഒപ്പം വാണിജ്യരംഗത്ത് ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടവും ഉണ്ടാക്കി ന്യായമായ വേതനം ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വന്‍തോതില്‍ സൃഷ്ടിച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നൽകിക്കൊണ്ട് സുഗമമായി വ്യവസായം നടത്തുകയും അതിലൂടെ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും രാജ്യത്തെ ആദ്യ പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി സംസ്ഥാനത്തെ ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുക.കേരളത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലാണ് ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടറിയേറ്റും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ആസ്ഥാനവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ബഹു. വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് വ്യവസായവാണിജ്യ വകുപ്പ്. വകുപ്പിന്‍റെ ഭരണച്ചുമതല വഹിക്കുന്നത് വാണിജ്യവ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടിറിയാണ്. കൂടുതൽ വായിക്കുക

Ease of Doing Bussiness

Mega Projects

K - SWIFT

Kerala e Market

Invest Kerala

Infrastructure

വകുപ്പിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ .....

© Copyright 2020 Official website of Department of Industries & Commerce, Govt.of Kerala, Designed & Developed by KELTRON